|

Phường Điện Biên đổi mới cách thức truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội

content:

 

Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, trong thời gian qua, UBND Phường Điện Biên đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của truyền thông trong công tác cải cách hành chính. UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ về CCHC

Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ của các cơ quan, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn Phường  như cải cách thể chế, bộ máy hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước,... Các cách thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các ngành, các cấp trên địa bàn Phường ; cách thức tra cứu thủ tục hành chính; cách nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công Phường  Phường Điện Biên trên mạng xã hội Zalo,...

Các cơ quan, địa phương đã tổ chức lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo CCHC của Phường  cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đa dạng các phương thức truyền thông đến các tổ chức, cá nhân về CCHC của Phường

Duy trì thường xuyên các chuyên mục, cung cấp các thông tin về cải cách hành chính, thực hiện các tin, bài phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Phường Điện Biên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phường Điện Biên, Cổng thông tin điện tử Phường , Cổng Hành chính công Phường  Phường Điện Biên và trên mạng xã hội Zalo.

Đổi mới cách tuyên truyền về các thủ tục hành chính thông qua xây dựng các phóng sự, clip đơn giản, dễ hiểu, hấp dẫn thông tin về các nội dung văn bản của Trung ương, địa phương về công tác CCHC của Phường .

Treo pano, băng rôn, market tranh cổ động, phát thanh lưu động tuyên truyền về các thủ tục hành chính, tặng tờ rơi, các vật phẩm, quà lưu niệm có in lo go, khẩu hiệu tuyên truyền của Phường , địa chỉ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cách sử dụng mạng xã hội Zalo có kết nối đến Cổng Hành chính công Phường Điện Biên để thông tin về cách thức nộp hồ sơ hoặc phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công Phường  Phường Điện Biên trên mạng xã hội cho người dân, tổ chức.

Tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC để góp phần nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác CCHC, việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình thực hiện CCHC; những ý tưởng mới trong công tác CCHC của Phường

Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về các TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan giải quyết. Thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các cải tiến và mô hình mới về CCHC.

Nhìn chung các cấp, các ngành đã gắn nội dung Chương trình tổng thể CCHC vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện CCHC chưa đầy đủ và chưa tương đồng, công tác tuyên truyền chưa tương xứng, chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về cải cách; nội dung tuyên truyền chưa sâu, chủ yếu là nêu những mặt tốt, tích cực, chưa mạnh dạn nêu những mặt yếu kém, hạn chế...

Do vậy, cần có cơ chế phối hợp tích cực, có hiệu quả giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan thông tin, truyền thông. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC, phải coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững. Công tác tuyên truyền CCHC phải thông qua nhiều hình thức với các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ; phát huy tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng. 

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 573
Số lượt truy cập: 368891