|

Hà Nội: Bảo đảm 100% các công trình thuộc diện rà soát phải được kiểm tra, xử lý dứt điểm

content:

 

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các công trình vi phạm và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

ccmn.png
Công an thành phố Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố có gần 1.400 công trình cao tầng (từ 9 tầng trở lên), trong đó 91 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: V.A

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 2154/UBND-ĐT (ngày 3-7) về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18-3-2019 của UBND thành phố; các chương trình, kế hoạch, quyết định, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có liên quan đến lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị nghiên cứu, áp dụng, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 2198/BXD-HĐXD ngày 21-5-2024 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, khu vực được phân công theo dõi, quản lý.

Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; tổng hợp, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố biện pháp quản lý, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý, không để phát sinh các công trình xây dựng có vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là các công trình vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động...

Đối với các công trình đã đưa vào sử dụng cần được tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng các công trình theo đúng công năng, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp.

Đối với các công trình cải tạo, sửa chữa, hoặc chuyển đổi công năng, chuyển mục đích sử dụng từ nhà ở sang kinh doanh (đặc biệt là các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, các cơ sở dịch vụ lưu trú...), phải thực hiện thiết kế về xây dựng, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng... theo đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các công trình vi phạm theo Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15-9-2023 và Văn bản số 3116/UBND-NC ngày 27-9-2023 của UBND thành phố, bảo đảm 100% các công trình thuộc diện rà soát phải được kiểm tra, xử lý dứt điểm theo quy định. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND thành phố về kết quả thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã đồng thời lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, tồn đọng theo quy định; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định và Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 4-7-2023 của UBND thành phố.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 318
Số lượt truy cập: 370155